Aansluiten

Nieuwe spelers nemen best eerst even contact op met onze club via secretariaat@bbchaacht.be.
Jeugdspelers worden ingedeeld is onze ploegen volgens hun leeftijd:

U21 1997 1998 1999
U18 2000 2001
U16 2002 2003
U14 2004 2005
U12 2006 2007
U10 2008 2009
U08 2010 2011

Om in te schrijven moeten volgende voorwaarden voldaan worden:

1. Lid worden van onze club

Nieuwe leden die nog niet bij een andere basketbalclub aangesloten zijn dienen een Basketbal Vlaanderen aansluitingsformulier te ondertekenen.
Spelers die van een andere club willen overkomen, dienen een ontslagformulier voor hun vorige club en een Basketbal Vlaanderen mutatieformulier te ondertekenen. Dit kan kan echter alleen gedurende de maand mei, zoals bepaald door Basketbal Vlaanderen.

Tenslotte dient ook ons eigen BBC Haacht inschrijvingsformulier ingevuld te worden met de contactgegevens van het nieuwe lid (en voor jeugdspelers ook die van de ouders).

Bij aansluiting dient het nieuwe lid zich akkoord te verklaren met onze algemene voorwaarden enslotte Het aanvaarden van de Algemene voorwaarden m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor lidmaatschap bij BBC Haacht. 
Het niet accepteren van deze voorwaarden kan een aansluiting bij de club teniet doen.

2. Betaling van het lidgeld

Het lidgeld dient betaald te worden tegen uiterlijk 20 augustus 2017 op rekeningnummer BE48 3630 6224 3627 van
"BBC Haacht vzw" met vermelding "Lidgeld + naam en voornaam van de speler".

Voor het seizoen 2017-2018 bedraagt het lidgeld:

125€ voor inschrijving Peanuts
200€ voor inschrijving jeugdspelers
175€ voor inschrijving veteranen (incl. wedstrijden)
  75€ voor inschrijving veteranen (alleen trainingen)
225€ voor inschrijving senioren (Heren/Dames)

Wie pas aansluit na nieuwjaar (2e helft van het seizoen) betaalt slechts 50% van het inschrijvingsgeld. 

 

3. Het medisch getuigschrift

Zonder dit attest, dat ondertekend dient te zijn door de huisarts, is er geen deelname aan de trainingen, noch aan de wedstrijden mogelijk. Dit attest dien je elk jaar opnieuw aan de club te bezorgen.

Vergeet het dus niet!

Het is ook aangeraden dat het medisch getuigschrift ingevuld wordt in meerdere exemplaren.

Je kan het hier downloaden(versie seizoen 2017-2018).(versie seizoen 2018-2019 nog niet beschikbaar)


Pas als aan al het voorgaande voldaan is, ben je effectief lid van de club.

Elk lid is vanaf dan automatisch verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens wedstrijden en trainingen.

Onze leden dienen zich ten allen tijde te houden aan de gedragscodes van onze club:


Gedragscodes:
- voor Spelers
- voor Ouders (en supporters)
- voor Coaches